Przejdź do treści

Akademiki

Akademiki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oferuje studentom możliwość zakwaterowania w Domach Studenckich:

 

Otrzymanie miejsca w Domu Studenckim jest uzależnione od sytuacji finansowej studenta. Aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim należy złożyć wniosek przez internetowy system USOS oraz dołączyć wymagane załączniki – takie same jak w wypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego.