Przejdź do treści

Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Sport studentów z niepełnosprawnościami na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kładzie duży nacisk na kulturę zdrowia oraz wychowania fizycznego zarówno wśród swoich studentów, jak i pracowników. Działaniami w tej dziedzinie objęci są także studenci z niepełnosprawnościami, którzy w ramach obligatoryjnych (dla studentów I studiów) alternatywnych zajęć wychowania fizycznego pod okiem wykwalifikowanych magistrów fizjoterapii Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM mogą pracować nad swoją sprawnością i kondycją fizyczną w takich miejscach jak:

 

Zajęcia charakteryzują się różnymi formami ćwiczeń indywidualnych w zależności od schorzenia i jednostki chorobowej. Zaletą tych zajęć jest indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych studenta. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród studentów z ograniczoną sprawnością cieszą się zajęcia:

  • Nauki pływania
  • Sekcja pływacka studentów z niepełnosprawnościami oraz sekcja sportowa studentów z niepełnosprawnościami
  • Zajęcia ogólnousprawniające
  • Gimnastyki leczniczej

 

Rokrocznie zwiększa się również zainteresowanie sportowców z całej Polski organizowanymi przez SWFiS UAM Integracyjnymi Mistrzostwami Polski AZS w Pływaniu Studentów z Niepełnosprawnościami, które odbywają się co roku w drugi weekend maja na Pływalni Uniwersyteckiej UAM.

Prawo startu w zawodach mają wszyscy studenci oraz pracownicy danej uczelni posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. W zawodach mogą brać również udział studenci, którzy korzystają z alternatywnych zajęć wf na uczelni i nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zawody przeprowadzone są w poszczególnych "Klasach Startowych" seriami na czas. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.