Przejdź do treści

Transport na uczelnię

Transport na uczelnię

Osoby z trudnościami w poruszaniu się (studenci, doktoranci oraz pracownicy UAM prowadzący działalność naukowo-badawczą), które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM.

Korzystający z transportu dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy osób zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów lub zajęcia związane z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej.

 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 15 września.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (Microsoft Forms) Strona otwiera się w nowej karcie

 

Transport może zostać przyznany:

  • na cały rok akademicki,
  • na czas określony we wniosku, ale nie dłuższy niż rok akademicki.

 

Uwaga!

 

O szczegółach i faktycznej realizacji transportu organizator poinformuje w późniejszym terminie, po zebraniu wszystkich zgłoszeń.

 

Wnioskowanie krok po kroku

  • Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z usług transportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy (Microsoft Forms) Strona otwiera się w nowej karcie
  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany, konsultant poprosi Cię o dostarczenie dokumentów potwierdzających stan zdrowia oraz przekazanie grafiku przejazdów
  • Korzystaj z usług transportowych na zajęcia dydaktyczne

 

Raporty z korzystania z transportu

 

Osoby korzystające z transportu mają obowiązek potwierdzania własnym podpisem realizacji tej usługi w danym dniu. Brak potwierdzenia zrealizowanego przejazdu na grafiku przejazdów skutkować będzie konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu korzystania z usług transportowych.