Przejdź do treści

Rekrutacja

Rekrutacja

Wielu maturzystów zadaje sobie pytania:

 

 • Co to są studia?
 • Czy wybrany kierunek studiów jest odpowiedni dla mnie?
 • Jakim chciałbym być studentem?
 • Czego oczekuję od uczelni?
 • Co mogę jej zaoferować? itd.

 

Gdzie powinienem studiować? Na jakim kierunku?

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów dla określonych trybów rekrutacji na portalu amu.edu.pl w zakładce Kandydaci.

Kandydaci UAM Informacje dla kandydatów UAM Strona otwiera się w nowej karcie

Sprawdź, jakie zasady obowiązują na kierunku, na którym chciał(a)byś studiować. Weź pod uwagę nie tylko nazwę kierunku, ale i opis praktyk, program zajęć, opis profilu absolwenta. Upewnij się, że są one zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

 

Czy w trakcie rekrutacji trzeba zdawać egzamin wstępny?

Nie, zazwyczaj rekrutacja odbywa się w formie konkursu świadectw maturalnych, tzn. brane są pod uwagę punkty uzyskane na maturze. Natomiast na niektórych kierunkach studiów magisterskich potrzebne jest przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Na jaką pomoc mogę liczyć ze strony Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (BWON):

Jeśli w procesie rekrutacji potrzebujesz pomocy np. tłumacza języka migowego, by porozumieć się z Biurem Obsługi Studenta lub asystenta, który pomoże ci w dotarciu do budynku, gdzie powinieneś złożyć dokumenty, poinformuj o tym Biuro. Każdą prośbę rozpatrujemy indywidualnie.
Pamiętaj jednak, że:

 • Pomoc asystentów odbywa się na terenie uczelni lub w drodze na uczelnię na terenie miasta, gdzie znajduje się dany obiekt dydaktyczny (np. Poznań, Kalisz)
 • Pomoc tłumacza języka migowego może być świadczona osobiście na terenie uczelni lub za pomocą wideopołączenia
 • By uzyskać pomoc, należy zgłosić się do BWON minimum na 14 dni przed dniem, w którym miałoby zostać udzielone wsparcie

 

Co uczelnia może zaoferować studentom?

 • Indywidualne podejście do każdego problemu i pomoc w ich rozwiązaniu
 • Udział w Spotkaniu Adaptacyjnym dla Studentów z Niepełnosprawnościami, którzy rozpoczynają studia
 • Uczestnictwo w zajęciach w-f dla osób z niepełnosprawnościami, które są obowiązkowe dla studentów I roku oraz w dodatkowych zajęciach Sekcji Sportowej UAM AZS Studentów z niepełnosprawnościami
 • Udział w obozach szkoleniowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym w Letniej Szkole Języka Angielskiego z elementami żeglarstwa, Zimowym Seminarium Szkoleniowym, czy w Integracyjnych Spływach Kajakowych, Rajdach Rowerowych itp.
 • Udział we wszelkich inicjatywach realizowanych przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra"
 • Wsparcie asystenta dydaktycznego osoby z niepełnosprawnością, asystenta laboratoryjnego i/lub tłumacza języka migowego
 • Wsparcie Psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie studiowania
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne
 • Lektoraty dla studentów/ doktorantów z niepełnosprawnościami wzroku i/lub słuchu w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków Obcych
 • Lektoraty dla studentów/ doktorantów z trudnościami poznawczymi
 • Fakultatywne zajęcia praktycznej nauki języka polskiego dla studentów G/głuchych lub słabosłyszących
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • Dostęp do zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Adaptację materiałów dydaktycznych
 • Racjonalne dostosowania procesu kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami

 

Ponadto studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych mogą skorzystać z programu PFRON "Aktywny samorząd Moduł II'.

Więcej o programie Strona otwiera się w nowej karcie