Przejdź do treści

Kontakt

Kontakt

Zespół

 • mgr Anna Rutz

  mgr Anna Rutz

  Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami
  Kierowniczka Biura Wsparcia OzN

  Zakres kompetencji

  • Wdrażanie polityki dostępności na UAM
  • Koordynacja działalności BWON
  • Współpraca z organizacjami zewnętrznymi
  • Określanie celów strategicznych BWON
  • Współpraca z władzami uczelni
  • Współpraca z innymi jednostkami UAM

  e-mail:

  telefon: 539 869 407

  adres: ul. Grunwaldzka 6, pokój 100B

  dyżury:

  poniedziałek 14:00 - 15:00
  czwartek 13:30 - 16:00
  piątek 11:00 - 12:30

 • dr Dorota Dolata

  dr Dorota Dolata

  Psychologiczna Konsultantka ds. trudności w procesie studiowania

  Zakres kompetencji

  • Konsultacje psychologiczne
  • Racjonalne dostosowania

  e-mail:

  telefon: 61 829 11 51

  adres: ul.Grunwaldzka 6 p 100A

  dyżury:

  Wtorek 13:00- 14:00

  Środa 14:00- 15:00

 • lic. Dominika Hoft

  lic. Dominika Hoft

  Specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami

  Zakres kompetencji

  • Szkolenia
  • Wyjazdy
  • Ad Astra
  • Sport
  • Asystent na start

  e-mail:

  telefon: 61 829 12 10

  adres: ul. Grunwaldzka 6, pokój 114

 • mgr Henryk Lubawy

  mgr Henryk Lubawy

  Starszy specjalista ds. sprzętu i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku
  Administrator profilu UAM w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej
  Koordynator ds. dostępności cyfrowej

  Zakres kompetencji

  • Dostępność cyfrowa
  • Akademicka Biblioteka Cyfrowa
  • Orientacja przestrzenna
  • Nawigacja akustyczna – ToTuPoint

  e-mail:

  telefon: 61 829 20 45

  adres: ul.Grunwaldzka 6, pokój 114

 • mgr Bartosz Zakrzewski

  mgr Bartosz Zakrzewski

  Starszy Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością wzroku
  Pracownia Adaptacji Materiałów Edukacyjnych

  Zakres kompetencji

  • Adaptacja materiałów dydaktycznych
  • Czytniki ekranu
  • Monitory brajlowskie
  • Linijki brajlowskie
  • Tyfloplany
  • Tabliczki brajlowskie
  • Pola uwagi
  • Akademicka Biblioteka Cyfrowa

  e-mail:

  telefon: 61 829 37 89

  adres: al. Niepodległości 4, pokój 06B

 • Michał Ludowicz

  Michał Ludowicz

  Pomocnik administracyjny

  Zakres kompetencji

  • Adaptacja materiałów dydaktycznych

  e-mail:

  telefon: 61 829 37 89

  adres: al. Niepodległości 4, pokój 06B

 • inż. Monika Miąskowiak

  inż. Monika Miąskowiak

  Koordynator dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

  Zakres kompetencji

  • Dostępność architektoniczna
  • Dostępność komunikacyjno-informacyjna
  • Konsultacje dostępności
  • Wnioski o zapewnienie dostępności

  e-mail:

  telefon: 532 562 681

  adres: ul. Grunwaldzka 6, pokój 100B

 • Grzegorz Sadowski

  Grzegorz Sadowski

  Koordynator pomocniczy ds. dostępności cyfrowej
  Specjalista ds.projektów IT

  Zakres kompetencji

  • Dostępność cyfrowa
  • Projekty IT

  e-mail:

  telefon: 539 698 147

  adres: ul. Grunwaldzka 6, pokój 113