Przejdź do treści

Asystent na Start

Program „Asystent na Start” to innowacja wprowadzona na UAM. Asystent na Start to osoba, która swoimi działaniami i znajomością Uniwersytetu będzie wspierać nowo przyjętych studentów w rozpoczynanej przez nich akademickiej przygodzie.

Asystent na Start

Program „Asystent na Start” to innowacja wprowadzona na UAM. Asystent na Start to osoba, która swoimi działaniami i znajomością Uniwersytetu będzie wspierać nowo przyjętych studentów w rozpoczynanej przez nich akademickiej przygodzie.

Program skierowany jest do osób

 • z niepełnosprawnościami
 • w spektrum Autyzmu
 • z ADHD
 • z innymi trudnościami

Na jak długo otrzymam wsparcie?

Asystent ma wspierać studenta przez 5 ostatnich dni września i pierwszy miesiąc studiów.

Ma być dostępny dla studenta w trakcie jego zajęć dydaktycznych oraz na godzinę przed ich rozpoczęciem i godzinę po ich zakończeniu (dostępność telefoniczna, mailowa), w celu pomocy w dotarciu z miejsca zamieszkania na zajęcia i z zajęć do miejsca zamieszkania.

Potrzebuję Asystenta

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą, jeśli zgłosi się do nas osoba, która będzie gotowa zostać Twoim asystente. Poniżej przedstawiamy Ci całą procedurę przyznania asystenta.

Chcę zostać Asystentem

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą, jeśli zgłosi się do nas osoba, która potrzebuje Twojego wsparcia!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy aby zostać Asystentem Strona otwiera się w nowej karcie

 • Wskazanie najprostszej i najlepszej z perspektywy wspieranego studenta drogi na uczelnię – do budynków uczelni, w których odbywać się będą jego zajęcia dydaktyczne i w których student będzie załatwiał sprawy związane ze studiowaniem.
 • Pomoc w poruszaniu się po wydziale studenta,
 • Pomoc w zaaklimatyzowaniu się wśród studentów ze studiowanego kierunku,
 • Pomoc w spotkaniach dydaktycznych online (jeśli takie będą miały miejsce) – gdzie się połączyć, za pomocą jakich narzędzi, w jaki sposób obsługiwać te narzędzia, jak się na nie zalogować itp.
 • Wyjaśnienie złożoności systemu USOS – jak działa, do czego służy, jak się do niego zalogować, gdzie się zapisać na zajęcia itp.
 • Podpowiedzenie, gdzie zgłosić się w przypadku problemów z logowaniem do systemów informatycznych uczelni,
 • Przekazanie treści prezentowanych w sposób niedostępny dla osoby wspieranej tak, by były dla niej dostępne (np. audiodeskrypcja prezentacji multimedialnej czy przepisanie materiałów audio wykorzystywanych na zajęciach),
 • Wyjaśnienie, gdzie, kiedy i w jaki sposób należy złożyć różne wnioski i dokumenty w pierwszych dniach studiowania,
 • Pomoc w docieraniu na zajęcia sportowe czy koła naukowe,
 • Pomoc w znalezieniu asystenta po zakończeniu współpracy z "Asystentem na Start".

 • Komunikatywna
 • Uśmiechnięta
 • Punktualna
 • Skrupulatna
 • Życzliwa
 • Empatyczna
 • Rzetelna
 • Zorganizowana
 • Otwarta na różnorodność i wspieranie
 • Elastyczna, dostosowująca się do potrzeb studenta
 • Chętna do udzielania pomocy
 • Odpowiedzialna za swoje decyzje i działania
  (np. robi czytelne notatki nie tylko dla siebie, ale i drugiej osoby)
 • Potrafiąca wyjaśniać w sposób jasny i precyzyjny
  (przekazywanie informacji znanymi kanałami)
 • Uczęszczająca pilnie na zajęcia

Przebieg pracy Asystenta

Innowacja „Asystent na Start” jest częścią projektu POWR.03.05.00-00/A095/19-00 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” finansowanego z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Logo Funduszy Europejskich