Przejdź do treści

Erasmus +

Erasmus +

Ogólne informacje

Biuro Programu Erasmus administruje programem na uczelni, w biurze załatwiane są sprawy formalne, takie jak organizacja wypłat stypendiów, składanie sprawozdań z wyjazdów i inne. DWZ pośredniczy także w kontaktach studentów z Rektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Rektorem ds. studenckich i Koordynatorem Uczelnianym w sprawach związanych z programem Erasmus+.

 

Program Erasmus+ to niesamowita okazja dla studentów aby spędzić semestr lub rok studiując na uczelni za granicą i otrzymując stypendium. Aby tego dokonać wystarczy kilka prostych kroków:

 

 1. Zorientuj się, kto jest koordynatorem na Twoim wydziale
  Lista koordynatorów Strona otwiera się w nowej karcie
 2. Dowiedz się od koordynatora jak wygląda rekrutacja - kiedy się rozpoczyna i kończy, jakie są kryteria, jakie dokumenty będą wymagane - każdy wydział ma swoje własne zasady
 3. Dowiedz się, z jakimi uczelniami zagranicznymi i w jakich państwach możesz odbyć swoją Erasmusową przygodę - pomyśl o swoim wymarzonym miejscu - czy będzie to Hiszpania, Francja, Włochy, a może Cypr lub Bułgaria? Pamiętaj, że aby mobilność się odbyła, Twój wydział koniecznie musi mieć podpisaną umowę bilateralną z daną uczelnią
 4. Czekaj na wyniki rekrutacji - jeżeli wszystko poszło gładko - gratulacje! Teraz tylko należy przygotować wraz z pomocą koordynatora wydziałowego swój Learning Agreement (czyli porozumienie o programie zajęć) - wybierz przedmioty z oferty uczelni zagranicznej, tak aby w miarę pokrywały się z tymi na Twoim kierunku na UAM - zostaną one zaliczone jako zdany semestr lub rok - nic nie tracisz podczas wyjazdu - przedmioty zdawane tam zostaną zaliczone tutaj.
 5. Jako student z orzeczeniem o niepełnosprawności masz prawo ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie związane z niepełnosprawnością: np. dofinansowanie do leków, podróży osoby towarzyszącej, kosztów specjalnych materiałów do nauki, pokrycie specjalnego ubezpieczenia, itp. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji należy złożyć odpowiedni wniosek do biura Erasmus+.
  Więcej informacji Strona otwiera się w nowej karcie
 6. Oszacowana kwota wypłacana jest w formie zaliczki, z której należy się rozliczyć. Wszelkie koszty poniesione ze względu na niepełnosprawność, a które były wymienione we wniosku o dofinansowanie, należy rozliczyć po powrocie z zagranicy przedstawiając odpowiednie faktury i rachunki, wypełniając kartę rozliczenia. Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie programu Erasmus+.
  Dokumenty ogólne Erasmus+ Strona otwiera się w nowej karcie
 7. Po więcej informacji proszę się zgłosić do p. Olgi Brzezińskiej: erasmus@amu.edu.pl

 

Koordynatorzy Wydziałowi Programu Erasmus+

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus + jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym upoważnionym przez Dziekana do prowadzenia spraw związanych z realizacją programu. Koordynator wydziałowy inicjuje i koordynuje zawieranie umów z partnerami zagranicznymi. Bierze udział w procedurze kwalifikacji studentów na stypendia Programu, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów odbywanych w uczelni partnerskiej, zatwierdza, w porozumieniu z Dziekanem, program studiów oraz wykaz zaliczeń, podpisuje z wyjeżdżającym stypendystą umowę finansową.

 

Kontakt z koordynatorem jest niezbędny w trakcie pobytu za granicą a także po powrocie ze stypendium. Koordynatorowi bowiem należy przedstawić wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni partnerskiej, by uzyskać zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą w uczelni macierzystej.