Przejdź do treści

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością ruchu

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością ruchu

Dostępność UAM do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu

Blisko 90% obiektów, w tym budynków dydaktycznych, naukowo-badawczych, sportowych oraz domów studenckich jest dostępnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

 

 

W pełni przystosowane są obiekty wchodzące w skład Kampusu Morasko:

 

Swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózku lub o kulach zagwarantowano przy użyciu platform przyschodowych, wind lub podnośników w obiektach:

 

 

Ze względu na specyfikę budynku niedostępny jest Wydział Teologiczny. Budynek ten nie jest własnością UAM, dlatego z przyczyn prawnych nie możemy ingerować w jego adaptacje.

Również jednostki UAM znajdujące się poza obszarem Miasta Poznania są całkowicie przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu: