Przejdź do treści

19.01.2023

Badanie dotyczące wspierania osób z niepełnosprawnościami – weź udział

Plakat z napisem: Biuro Wsparcia Osób z niepełnosprawnościami zaprasza do udziału w badaniu dostepności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla osób z niepełnosprawnościami. Poniżej zdjęcia osoby siedzącej na ławce rozmawiającej z osoba na wózku.

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM zwraca się z uprzejmą prośbą i zaproszeniem do udziału w badaniach jakościowych oraz ilościowych dotyczących wspierania osób z niepełnosprawnościami na naszym Uniwersytecie. Badania te realizowane są w ramach projektu PO WER „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku”.

Badania przeprowadzane będą technikami jakościowymi IDI (wywiady indywidualne) oraz FGI (zogniskowany wywiad grupowy).

Wyniki badania pozwolą na ocenę istniejących na UAM rozwiązań oraz identyfikację barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowych, na które napotykają osoby z niepełnosprawnościami studiujące na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Wszystkie odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji.

Poniższe ankiety są formularzami zgłoszeniowymi do udziału w badaniach. Pozwolą one na odpowiedni dobór próby badawczej. Spotkania odbywać się będą online za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Wszystkie odpowiedzi zostaną zestawione naukowo i opracowane statystycznie. Gwarantujemy ochronę danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w badaniach:

Pomóż sobie i innym. Weź udział w badaniu.