Przejdź do treści

24.04.2024

Dzień Niepełnosprawności Wzroku – podsumowanie

Ćwiczenia białej laski, 5 studentów i 2 wykładowców na sali

W kwietniowym tygodniu między 15 a 19 kwietnia 2024 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywał się Tydzień Świadomości o Niepełnosprawności. Była to już druga edycja wydarzeń trwających przez cały tydzień, których celem było przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z różnymi aspektami niepełnosprawności.

Wydarzenia były przygotowane tak, aby każdego dnia mówić o innej niepełnosprawności, od neuroróżnorodności, niepełnosprawności słuchu, niepełnosprawności niewidocznych oraz niepełnosprawności ruchu.

Piątek 19 kwietnia był Dniem Niepełnosprawności Wzroku. Prelekcje i pokazy odbywające się tego dnia były zasadniczo poświęcone dwóm tematom, technologii i metodom wsparcia osób niewidomych i słabowidzących oraz rekreacji i sportowi jaki uprawiają osoby z niepełnosprawnością wzroku.

W Sali C1, Collegium Novum UAM AL. Niepodległości 4 odbyła się prezentacja istniejących form dostosowań dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Prelekcje i pokaz przeprowadzili pracownicy naszego Biura, specjaliści od wsparcia technologicznego dla osób z niepełnosprawnością wzroku, Henryk Lubawy i Bartosz Zakrzewski. Obaj nasi specjaliści o technologii asystującej mogli by opowiadać bardzo długo.

Trudno jednak mówić o wspieraniu bez uświadomienia sobie na czym polegają trudności w tej akurat niepełnosprawności. Dlatego też pokaz zaczął się od krótkiego testu, próby związanie butów z zamkniętymi oczyma po uprzednim wykonaniu kilku ruchów zmieniających pozycje ciała. To było jedynie przygotowanie do próby poruszania się nie widząc otoczenia. Ochotniczki, bo głównie to akurat panie, i to nie tylko z naszej uczelni, bo choćby z AWFu, były uczestniczkami tego wydarzenia, otrzymały białe laski. Pan Bartosz Zakrzewski zademonstrował jak porusza się korzystając z białej laski, a następnie poprosił o przejście dookoła całej Sali wykładowej.  Z pewnością nie było by w tym ćwiczeniu nic trudnego gdyby nie fakt, że wszystkie ochotniczki miały zasłonięte oczy specjalnymi goglami.

Po tym z pewnością uświadamiającym czym jest niewidzenie ćwiczeniu prelegenci przeszli do pokazania jak na UAM, i to właśnie w budynku Collegium Novum, wspiera się poruszanie osób z kłopotami w widzeniu. Można było dotknąć, a przede wszystkim dowiedzieć się w jakiej technologii są wykonane tyfloplany oraz posłuchać jak działa, gdzie i dlaczego jest montowany znacznik akustyczny ToTuPoint.

Prezentacja tyflomapy przez Bartosza Zakrzewskiego

Kilka tabliczek takich jakie montowane są na drzwiach z opisami brajlowskimi zainspirowało do dyskusji nad tym czy łatwo nauczyć się pisma punktowego dla niewidomych. Po zapoznaniu się z metodami wspierania poruszania się osób z niepełnosprawnością wzroku nadszedł moment na zademonstrowanie bezwzrokowej obsługi komputera. Bardzo wnikliwy pokaz pracy z „gadającym” komputerem przedstawił Bartosz Zakrzewski. Na zakończenie Henryk Lubawy zademonstrował możliwości jakie daje osobom o bardzo silnie ograniczonej ostrości widzenia korzystanie z elektronicznego powiększalnika, umożliwiając czytanie książek, nawet tych ze skomplikowanymi wzorami matematycznymi.

Organizatorami wydarzenia byli studenci z Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Zorganizowanie Całego tygodnia wydarzeń zwiększających świadomość o niepełnosprawności to bardzo dobry pomysł. Dziękujemy za zaproszenie do przeprowadzenia naszej prezentacji. Mamy nadzieję na kontynuowania tych działań w przyszłości.

serdecznie im za to dziękujemy.

Henryk Lubawy

Zdjęcie Henryka Lubawego