Przejdź do treści

09.05.2024

Global Accessibility Awareness Day 2024

Logo GAAD

Coraz bardziej WSZYSTKO, co nas otacza staje się cyfrowe, ale czy w ten sposób staje się bardziej dostępne dla WSZYSTKICH? Czym jest dostępność cyfrowa? Czy to może jedynie moda, czy raczej wymóg cywilizacyjny?  A być może to nawet wymóg obowiązującego prawa?

Dostępność cyfrowa odnosi się do zdolności osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego korzystania z aplikacji i treści cyfrowych np. internetowymi, mobilnymi. Chodzi oto aby zarówno odczytywanie treści jak i interakcja z nimi nie były ograniczone dla żadnego użytkownika niezależnie od jego osobistych ograniczeń, niepełnosprawności, wieku czy zdolności intelektualnych. Chodzi oto aby świat cyfrowy był dostępny dla wszystkich.

Dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej polega na zapewnieniu ich funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

  • Funkcjonalność – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca użytkownikowi skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie funkcji.
  • Kompatybilność – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca tej stronie lub aplikacji współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z narzędziami i programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne
  • Postrzegalność – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca jej odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłu słuchu, wzroku lub dotyku.
  • Zrozumiałość – właściwość strony internetowej lub aplikacji mobilnej umożliwiająca użytkownikowi tych stron i aplikacji zrozumienie treści i sposobu ich prezentacji.

Określenie spełnienia tych 4 podstawowych zasad wymaga podania pewnych wytycznych jak to osiągnąć. Natomiast spełnienie każdej z wytycznych osiągniemy określając, a przede wszystkim realizując ściśle określone kryteria sukcesu ich realizacji. Od 4 zasad, poprzez 13 wytycznych do 49 kryteriów sukcesu jakie trzeba zrealizować aby w pełni osiągnąć dostępność cyfrową są zebrane w jednym dokumencie opracowanym przez międzynarodowe konsorcjum W3C.Dokument ten to Web Content Accessibility Guidelines, czyli po prostu WCAG. Specjaliści pracują nad zwiększeniem dostępności nieustanie uzupełniają i modyfikują dokument WCAG, tak że obecnie jest on w wersji 2.1 a następne są bądź to w przygotowaniu bądź w ostatecznym zatwierdzeniu. Od 5 lat w naszym kraju obowiązuje Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ustawa ta w sposób bezpośredni powołuje się na WCAG 2.1 jako standard zapewniający dostępność cyfrową, choć w jej tekście nie pada to określenie a czytamy  wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1.

Można by jeszcze szczegółowo przytaczać treść standardów, ustaw, konwencji międzynarodowych czy dyrektyw UE. Zaczyna się to wszystko robić bardzo skomplikowane. Czy nie ma jakiejś prostej metody by mówić, myśleć  o dostępności cyfrowej oraz działać nad jej wprowadzeniem i upowszechnieniem? Choć przez chwilę, przez jeden dzień. Może tyle wystarczy aby zmienić świadomość właścicieli, projektantów, administratorów serwisów internetowych.

Światowy Dzień Świadomości Dostępności

Od 2011 roku w każdy trzeci czwartek maja społeczność użytkowników Internetu obchodzi Global Accessibility Awareness Day w skrócie GAAD.

Celem GAAD jest uświadomienie projektantom stron www i aplikacji mobilnych, że osoby z niepełnosprawnościami są również klientami, których potrzeby trzeba, a nawet warto uwzględnić, oraz pokazać ogółowi użytkowników cyfrowego świata, na jakie problemy z dostępnością i korzystaniem z Internetu one napotykają.

W tym roku GAAD 2024 będzie obchodzony w czwartek 16 maja. Będzie to już 13 edycja tego święta dostępności cyfrowej.

Tego dnia pomyśl o dostępności, a najlepiej dołącz do wydarzenia lub seminarium internetowego i weź udział w dyskusji na temat tego, jak uczynić Internet bardziej dostępnym dla wszystkich, w tym dla szerokiego grona użytkowników z niepełnosprawnościami i ograniczeniami.

W Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami dokładamy wszelkich starań aby zapewnić dostępność cyfrową na jak największym poziomie. Nasza nowa strona internetowa bwon.amu.edu.pl jest w pełni dostępna. To samo możemy śmiało powiedzieć o aplikacji mobilnej UAM GO (zainstaluj aplikację UAM GO na Android, UAM GO na iOS ), która nie tylko zapewnia dostępność budynków uniwersyteckich pokazując jak się w nich poruszać, ale jest dostępna cyfrowo dla użytkowników z różnymi szczególnymi potrzebami. Staramy się nieustannie, poszerzać naszą wiedzę i umiejętności z zakresu dostępności cyfrowej.

Pracownicy Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami będą uczestniczyć z okazji GAAD 2024 w zorganizowanym już na dwa dni przed, we wtorek 14 maja w Accessibility Meetup Poznań IX – Global Accessibility Awareness Day, by w czwartek 16 maja uczestniczyć w zorganizowanej w Warszawie konferencji pt. Sztuczna inteligencja w dostępności – AutomaticA11y 2024. Tego samego dnia, czwartek 16 maja, jest organizowana w trybie online konferencja o dostępności cyfrowej z okazji Światowego Dnia Świadomości Dostępności – Konferencja GAAD 2024

Dołącz do nas. Dołącz do GAAD 2024. Dołącz do dostępności.

Henryk Lubawy

Koordynator dostępności cyfrowej

Zdjęcie Henryka Lubawego