Przejdź do treści

17.05.2023

Informacja dla studentów z trudnościami ws. egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego

Zbliżenie na rękę studenta piszącego na kartce podczas egzaminu.

Studenci z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z trudności natury zdrowotnej oraz ze zdiagnozowaną głęboką dysleksją, którzy chcą uzyskać dostosowanie egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego w letniej sesji egzaminacyjnej, zobowiązani są skontaktować się z Psychologicznym konsultantem przy Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM, do dnia 28 maja br., żeby po odbyciu rozmowy i udostępnieniu dokumentacji otrzymać stosowne rekomendacje dotyczące egzaminu.

Kontakt do Psychologicznego konsultanta:

mgr Szymon Hejmanowski
e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
Możliwość kontaktu również przez MS Teams.