Przejdź do treści
Informatory

Uniwersytet otwarty dla wszystkich

Informator zawiera wiadomości dotyczące kompleksowego wsparcia, które nasza uczelnia oferuje osobom z różnego rodzaju trudnościami wynikającymi ze stanu zdrowia m.in. z niepełnosprawności. 

Warto podkreślić, że każdy rodzaj pomocy ma na celu budowanie równych warunków w dostępie do kształcenia i prowadzeniu działalności naukowej dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienie im uwolnienia potencjału.

Wszelkie wsparcie udzielane jest na wniosek zainteresowanej osoby. Dlatego tak ważne jest, aby o możliwościach uzyskania pomocy wiedziało jak najwięcej potencjalnych odbiorców.

Pobierz informator Rodzaj pliku: pdf Rozmiar pliku: 3 MB Plik otworzy się w nowej karcie lub zostanie pobrany na twoje urządzenie w zależności od ustawień przeglądarki
Okładka informatora Uniwersytet otwarty dla wszystkich