Przejdź do treści

24.05.2024

Pracownicy BWON na konferencji w Białej Podlaskiej.

Na grafice napis BWON na konferencji oraz cztery osoby podczas prezentacji

Dnia 23-24 maja w Białej Podlaskiej realizowana jest konferencja naukowa „Nowe technologie w kształceniu osób z niepełnosprawnościami. Wyzwania BON”. Z ramienia Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM reprezentowały nas p. lic. Dominika Hoft specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami oraz dr Dorota Dolata psychologiczna konsultantka ds. trudności w procesie kształcenia wygłaszając prelekcje dotyczące działalności osób z niepełnosprawnościami na UAM oraz działań podejmowanych w ramach ich wspierania. Konferencja ta to kolejna szansa na zdobywanie nowych, miedzyuczelnianych znajomości, wymianę doświadczeń, refleksji i poszerzania wiedzy dotyczącej wspierania osób z niepełnosprawnościami i otwierania Uczelni Wyższych na udostępnianie i polepszanie procesu kształcenia.

Zdjęcie przedstawia uczestniczki konferencji - Dorotę Dolatę oraz Dominikę Hoft