Przejdź do treści

27.05.2024

Pracuj z Nami!

Grafika z napisem 'pracuj z nami' specjalista w biurze wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Aktualnie szukamy osoby na stanowisko Specjalista w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Zakres obowiązków:

  • Obsługa administracyjna procesów wsparcia osób z niepełnosprawnościami tj. podpisywanie umów z asystentami akademickimi, tłumaczami języka migowego, a także umów użyczenia sprzętu wspomagającego
  • Organizacja transportu dla osób z niepełnosprawnościami na zajęcia objęte planem studiów lub realizacją działalności naukowej (procesy zamówień publicznych – rozeznanie rynku, wybór oferenta, kontakt z realizatorem transportu);
  • Poprawne przechowywanie dokumentów związanych z procesami obsługi osób z niepełnosprawnościami w BWON, w tym wniosków o racjonalne dostosowania procesu kształcenia;
  • Współorganizacja wydarzeń związanych z podnoszeniem świadomości na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami i szeroko pojętej dostępności (szkolenia, warsztaty, konferencje);
  • Zamawianie materiałów biurowych oraz podstawowych sprzętów wspierających osoby z niepełnosprawnościami w dostępie do szkolnictwa wyższego (np. sprzęty komputerowe);
  • Obsługa systemu Axapta pod kątem wprowadzania list obecności członków zespołu BWON;
  • Inne zadania zlecone przez kierownika BWON związane z procesem wsparcia osób z niepełnosprawnościami w funkcjonowaniu w uczelni.

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziesz na stronie pracuj.pl

Osoby zainteresowany zapraszamy do składania CV.