Przejdź do treści

VIII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza na VIII Forum Uczelnianych Pełnomocników ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Termin: 20-21 września 2023 r. (środa-czwartek)

Forma: hybrydowa

Miejsce: Aula Maximus Wydziału Prawa i Administracji UAM

zobacz lokalizację zobacz lokalizację Strona otwiera się w nowej karcie

Online: Platforma Zoom

pobierz Zoom pobierz Zoom Strona otwiera się w nowej karcie

10:00 - 10:15

 • Otwarcie

 

10:15 - 11:45

 • Tutoring akademicki a potrzeby studentów z niepełnosprawnościami i trudnościami w uczeniu się, Małgorzata Franczak, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
 • Nowy system biblioteczny dla Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, Sławomir Rzepecki, Uniwersytet Warszawski
 • Podnoszenie jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnościami i z innymi potrzebami w wymiarze międzynarodowym, Jagoda Górecka, członkini zespołu projektu Inclusive Comprehensive Internationalisation

 

11:45 - 12:15

 • Przerwa kawowa

 

12:15 - 14:30

 • “Musicie mieć wizję” - od Pełnomocnika do Centrum Dostępności, Ireneusz Białek, Uniwersytet Jagielloński
 • Druk 3D jako innowacyjna metoda wsparcia osób z niepełnosprawnościami, Bartłomiej Łodziato
 • Dostępne zajęcia laboratoryjne, prof. Anna Szwajca, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

14:30 - 15:30

 • Obiad

 

15:30 - 16:45

 • Znaczenie i prawidłowa organizacja miejsc wyciszeń w przestrzeniach uczelnianych, Monika Miąskowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Produkty IT w projektach – sukcesy, trudności, wnioski na przyszłość,
  Grzegorz Sadowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

19:00

 • Spotkanie networkingowe

 

10:00 - 12:30

 • Przyszłe losy finansowania wsparcia osób z niepełnosprawnościami w uczelniach oraz wsparcia dostępności, debata (40 minut)
 • Student w spektrum autyzmu a udział w zajęciach terenowych i laboratoryjnych, Anna Rutz, Szymon Hejmanowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Zapewnianie wsparcia w uczelni osobom z dysleksją i innymi potrzebami edukacyjnymi, Magdalena Ziemnicka, Uniwersytet Jagielloński

 

12:30 - 13:00

 • Przerwa kawowa

 

13:00 - 15:15

 • Wspieranie aktywności studenckiej drogą do rozwoju młodego pokolenia, Dominika Hoft, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Dostępne wydarzenia kulturalne w uczelni, Anna Duczmalewska, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Uczelnia a wymogi wynikające z Europejskiego aktu o dostępności (EAA) i implementacji dyrektywy o dostępności produktów i usług do prawa polskiego, Małgorzata Maciantowicz, Aleksander Waszkielewicz, FRONIA

 

15:15 - 16:00

 • Obiad

 

15:30 - 16:45

 • Znaczenie i prawidłowa organizacja miejsc wyciszeń w przestrzeniach uczelnianych, Monika Miąskowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Produkty IT w projektach – sukcesy, trudności, wnioski na przyszłość, Grzegorz Sadowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

19:00

 • Spotkanie networkingowe

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pełnomocników, pracowników biur ds. osób z niepełnosprawnościami oraz osoby zajmujące się zapewnianiem dostępności na uczelniach.

Celem Forum jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości na temat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami w szkolnictwie wyższym.

 

W trakcie forum zapewniamy:

 • Pomoc wolontariuszy przez cały czas trwania konferencji
 • Tłumaczenie na polski język migowy
 • Napisy na żywo w transmisji zdalnej z konferencji
 • Materiały konferencyjne, również w powiększonym druku lub w formie cyfrowej*
 • Catering podczas przerw kawowych i obiadowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb*
 • Certyfikat udziału w konferencji*

*wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w formularzu zgłoszeniowym.

 

Udział w forum jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegu.
Uczestnicy na koszt własny przyjeżdżają do Poznania.

 

Zgłoszenia na Forum wyłącznie poprzez wypełnienie formularza on-line:

wypełnij formularz zgłoszeniowy wypełnij formularz zgłoszeniowy Strona otwiera się w nowej karcie

Ze względu na zakres tematyczny i ogólnopolski zasięg wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Forum organizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku”.