Przejdź do treści

Dostępny e-learning

Krótki poradnik dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia on-line, podpowiadający proste rozwiązania w zakresie dostępności zdalnego nauczania dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz z trudnościami natury poznawczej (np. dysleksją).

Jak przygotować deklarację dostępności?

W poradniku opisana została zawartość deklaracji oraz wymagania techniczne związane z jej przygotowaniem i publikacją. W przykładach znajdują się odniesienia do strony internetowej, ale poradnika można użyć także tworząc deklarację dostępności aplikacji mobilnej.

Deklaracja dostępności to opis dostępności podmiotu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami. Informuje te osoby o rozwiązaniach, ale też problemach, jakie spotkają na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej i budynkach danego podmiotu publicznego. Od 23 września 2020 r. taka deklaracja jest obowiązkowa dla każdej strony internetowej, a od 23 czerwca 2021 r. dla każdej aplikacji mobilnej, która należy do podmiotu publicznego. Obowiązek ten wynika z Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. ”” Strona otwiera się w nowej karcie