Przejdź do treści

Dostępne zajęcia

Poradnik skierowany do wykładowców, nauczycieli akademickich, asystentów w laboratoriach oraz wszystkich innych osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami na naszej uczelni. Ma służyć wsparciem w procesie organizacji i realizacji zajęć dydaktycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym do studentów oraz doktorantów z różnymi niepełnosprawnościami.

W poradniku znajdują się m. in. konkretne wskazówki dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, z trudnościami natury psychicznej i poznawczej, a także wskazówki jak reagować w trudnych sytuacjach.

Trudne zachowania studenta

Często doświadczamy niezrozumiałych i trudnych zachowań innych osób. Nie zawsze wiemy, jak na nie reagować. Z myślą o takich przypadkach przedstawiamy instrukcję, która z założenia ma charakter skrótowy i uniwersalny: pewne jej elementy można wykorzystać w każdej sytuacji kontaktu z osobą zachowującą się w sposób nietypowy, inne należy dostosować do indywidualnych przypadków. Mamy nadzieję, że zasugerowane w niej rozwiązania, okażą się przydatne i pozwolą poczuć się pewniej w przypadkach wymagających szybkiej reakcji.