Przejdź do treści

03.09.2021

Transport dla osób z trudnościami w poruszaniu się

Zbliżenie na rękę trzymającą koło wózka inwalidzkiego.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się (studenci, doktoranci oraz pracownicy UAM prowadzący działalność naukowo-badawczą), które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. Termin składania wniosków o transport – do 30 września.

W ramach tego wsparcia korzystający z transportu dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy osób zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów lub zajęcia związane z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej.

Jak wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM?

1. Osoby wnioskujące po raz pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z usług transportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Następnie wypełnij kwestionariusz on-line osoby ubiegającej się o transport.

Dostarcz wymagane dokumenty w wersji papierowej do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ul. Grunwaldzka 6, pok. 114, 60-780 Poznań lub elektronicznej na adres: agnieszka.janicka@amu.edu.pl do dnia 30 września:

  • Wniosek o transport,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • podpisany Regulamin korzystania z usług transportowych.

Dla nowoprzyjętych osób zostanie zorganizowane spotkanie z komisją transportową, która zdecyduje o przydzieleniu transportu.

2. Osoby wnioskujące o kontynuację korzystania z usług transportu UAM

Wypełnij kwestionariusz on-line z zapotrzebowaniem na transport.

Następnie złóż oświadczenie o przedłużeniu transportu z aktualnymi danymi w wersji papierowej do dnia 30 września.  Osoby chcące kontynuować korzystanie z transportu nie muszą przybywać na spotkanie się z komisja transportową.

Raporty o korzystaniu z transportu

Osoby korzystające z transportu mają OBOWIĄZEK potwierdzania własnym podpisem realizacji tej usługi w danym dniu. Brak potwierdzenia odbytego przejazdu na grafiku przejazdów skutkować będzie konsekwencjami wynikającymi z Regulaminu korzystania z usług transportowych.

Pytania dotyczące transportu:

Samodzielna referent ds. osób z niepełnosprawnościami
Mgr Agnieszka Janicka
E-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl
Tel. 61 829 2243
Strona WWW