Przejdź do treści

06.05.2022

Warsztaty pt. „Poczuj niepełnosprawność”

Plakat reklamujący warsztaty „Poczuj Niepełnosprawność".

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych: studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów, a także osoby spoza środowiska akademickiego na warsztaty „Poczuj niepełnosprawność”, które odbędą się 12 i 19 maja w DS Jowita w Poznaniu.

Warsztaty mają na celu szerzenie świadomości na temat różnych niepełnosprawności i związanych z nimi trudności, z jakimi mierzą się studenci z niepełnosprawnościami.

Warsztaty poprowadzą studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkowie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”.

Wydarzenia odbędą się 12 i 19 maja w godzinach 17:30-20:00 w sali A Domu Studenckiego Jowita przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu.

Warsztaty 12 maja poprowadzą:

  • Paulina Zgryzek, 19-letnia studentka kognitywistyki, opowie o autyzmie,
  • Sabina Pawlik, 25-letnia absolwentka psychologii, opowie o psie asystującym dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • Magdalena Glema, 23-letnia studentka kierunku dialog i doradztwo społeczne, opowie o niepełnosprawności wzroku.

Warsztaty 19 maja poprowadzą:

  • Beata Witkowska, 23-letnia studentka pedagogiki (specjalność poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna) oraz Klaudia Kopeć, 22-letnia studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opowiedzą o niepełnosprawności ruchowej związanej z kręgosłupem.
  • Piotr Michalski, 24-letni student pedagogiki (specjalność doradztwo zawodowe i personalne), opowie o niepełnosprawności słuchu.
  • Milena Marciniak, 20-letnia studentka akustyki (specjalność protetyka słuchu i ochrona przed hałasem), opowie o niepełnosprawności ruchowej jako osoba poruszająca się na wózku.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Spotkanie jest otwarte i bezpłatne dla wszystkich.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy Strona otwiera się w nowej karcie

Szczegółowe informacje znajdują się na Facebooku: Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” | Facebook