Przejdź do treści

23.06.2021

Zapomogi dla studentów – rusza składanie wniosków

Studentka siedząca przy oknie i korzystająca z uśmiechem z komputera na kolanach. W tle studenci wykonujący te samą czynność.

Uwaga! Istnieje możliwość przyznania studentom, którym przyznane zostało stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021, zapomogi w kwocie odpowiadającej miesięcznej wysokości wcześniej przyznanego ww. świadczenia. Wnioski można składać do 30 czerwca.

Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, że z dniem 23 czerwca 2021 r. wejdzie w życie zarządzenie Rektora nr 119/2020/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyznawania studentom zapomóg w roku akademickim 2020/2021, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Wprowadzone zarządzenie umożliwia przyznanie studentom, którym przyznane zostało stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021 zapomogi w kwocie odpowiadającej miesięcznej wysokości wcześniej przyznanego ww. świadczenia. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie wniosku o zapomogę do Rektora za pośrednictwem systemu USOSweb. Przyznanie zapomogi może nastąpić na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021.


Zapomoga może być także przyznana studentom, którzy nie otrzymywali stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2020/2021, jeżeli znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w tym w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W takim przypadku konieczne jest złożenie do Rektora udokumentowanego wniosku o przyznanie zapomogi za pośrednictwem systemu USOSweb.


W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 celem uproszczenia i przyspieszenia procedury zapomoga będzie przyznawana przez Rektora.

UWAGA: Wnioskowanie o zapomogi, o których mowa powyżej, zostanie udostępnione w systemie USOSweb z dniem 23 czerwca br. i potrwa do 30 czerwca br.

Z poważaniem,

prof. dr hab. Joanna Wójcik

Prorektor ds. studenckich i kształcenia