Przejdź do treści

20.04.2023

Międzynarodowa Konferencja „Language-Identity-Hard of Hearing”

Plakat z napisem Międzynarodowa Konferencja "Language-Identity-Hard of Hearing". 20-21 april 2023. U góry logotypy istytucji: UAM, Funduszy Europejskiej, Rzeczpospolitej Polski, Unii Europejskiej. U dołu logotypy partnerów.

W dniach 20-21 kwietnia br. na UAM odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Language-Identity-Hard of Hearing”. Patronat nad wydarzeniem objęła Jej Magnificencja Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Udział w spotkaniu potwierdzili naukowcy zajmujący się badaniem języka i tożsamości osób słabosłyszących, jak również praktycy, którzy pracują z tymi osobami.

Uczestnikami będą słabosłyszący i Głusi z Polski i zagranicy (m.in. z Armenii, Austrii, Danii, Finlandii, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Izraela, Kanady, Nigerii, Norwegii, Słowenii, Szwajcarii i Szwecji).

Organizatorami konferencji są: Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Koło Miłośników Języka PAPILLON.

Pobierz program konferencji (.doc)